สงขลา พัทลุง 3 วัน 2 คืน  (OCT- DEC 17 )
  
เริ่ม 8,900
กราบขอพรหลวงปู่ทวดวัด "พระโค๊ะ" ล่องเรือ ชมเกาะกระ ทะเลสาบสงขลา