ภูเก็ต -พระผุด -อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร – เกาะไข่  3วัน 2 คืน (เมย.-พค.61)
  
เริ่ม 10,900
พาทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปที่มีความสำคัญของจังหวัด  ภูเก็ตอีกองค์หนึ่งคือพระผุดที่วัดพระทอง-อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร-เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่นอก-ชมวิว แหลมพรหมเทพ-วัดไชยธาราราม เดิมชื่อ วัดฉลอง