SINGAPORE EPIC by 3D (JAN - OCT 18 )
  
เริ่ม 13,999
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์  รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แล้ว  ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY  ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด    พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋ 
สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน
  
เริ่ม 11,991
ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ 2.ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD 3.ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ6ดาว 4.ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม พิเศษ !! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋
ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน (JUN - DEC 2018)
  
เริ่ม 13,888
เมอร์ไลออนส์-วัดพระเขี้ยวแก้ว-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง(SUNTEC CITY) GARDEN BY THE BAY - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด