ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน (JUN - DEC 2018)
  
เริ่ม 13,888
เมอร์ไลออนส์-วัดพระเขี้ยวแก้ว-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง(SUNTEC CITY) GARDEN BY THE BAY - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3วัน 2คืน บินเช้า-กลับค่ำ  (DEC 17-MAR 18)
  
เริ่ม 12,999
บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น / ล่องเรือ BUMBOAT / ชม GARDEN BY THE BAY  / ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ / ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina / Wonderful Light สุดอลังการ  /  ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว  / ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  / พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3วัน 2คืน บินเช้าตรู่-กลับค่ำ  (DEC 17-APR 18)
  
เริ่ม 16,999
ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ      ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว      ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด   พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน 2คืน บินบ่าย-กลับค่ำ  (DEC 17-MAR 18)
  
เริ่ม 10,955
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ   ล่องเรือ BUMBOAT ชมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน    MARINA BAYS SAND  ชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชาวสิงคโปร์   ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด    เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก     พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee  พิเศษ ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน 2คืน บินเช้า-กลับค่ำ  (DEC 17-MAY 18)
  
เริ่ม 13,999
ชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์      รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO  ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
SINGAPORE SO SHIOK!! (SL) (SEP 17- MAR 18)
  
เริ่ม 9,999
บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ชมแสงสี GARDEN BY THE BAY -ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ -ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ -ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว -ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด -พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ -รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
สิงคโปร์ ชมเมือง 4 วัน (SEP 17- MAR 18)
  
เริ่ม 12,999
ชมเมืองสิงคโปร์ เลือกเที่ยวตาม Option  ชม GARDEN BY THE BAY  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ -ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ - มารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว -ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด -พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ -เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก -รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด