ROMANTIC IN TAIWAN 6D4N (FEB-MAR 18)
  
เริ่ม 18,777
เส้นทางชมดอกซากุระ...สุดโรแมนซ์ พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้อง  มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า วัดพระถังซัมจั๋ง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ชมธรรมชาติทางเดินลอยฟ้ชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N (FEB-MAR 18)
  
เริ่ม 15,777
ชมความสวยงามของดอกซากุระ  ถ่ายรูปสุดชิว ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 - มิตซุย เอาท์เล็ท
นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก  
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน และ เสี่ยวหลงเปา   
ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5 วัน 3 คืน (JAN-MAR 18)
  
เริ่ม 16,900
  ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา  สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่  ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี  เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา
ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน (DEC 17-JUN 18)
  
เริ่ม 22,900
ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา  สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่  ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น  เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)  พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)  พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา
ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (DEC17-MAR 18)
  
เริ่ม 18,999
ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ-สุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง