เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี SEORAK AUTUMN TRAIN (SEP-NOV 17)
  
เริ่ม 15,900
เกาะนามิ - TEDDY BEAR FARM - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  - วัดชินฮันซา พระราชวังต็อกซูกุง - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ** LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 7 คืน จุงฟราวน์ (JUN-OCT 17)
  
เริ่ม 49,999
โรม (อิตาลี) ปิซ่า-เวนิส-เกาะเวนิส เวนิส-มิลาน-FOX TOWN OUTLET อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น ดีจอง-นั่งรถไฟด่วน TGV - ปารีส (ฝรั่งเศส)  ปารีส-แวร์ซายน์-ล่องเรือ-หอไอเฟล-ประตูชัย
ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี่   7 D  4N EK (Titlis Mt.) ไม่รวมวีซ่า (JUN-OCT 17)
  
เริ่ม 49,999
ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง  ปารีส-ดีจอง-ลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์) ยอดเขาทิทลิส-ลูเซิร์น-เวนิส (อิตาลี) ล่องเรือเกาะเวนิส – ปิซ่า ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – กรุงโรม
อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (AUG-OCT 17)
  
เริ่ม 59,900
เที่ยวเกาะเวนิส (Venice) อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
เที่ยวยุโรปอิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน EK (AUG-SEP 17)
  
เริ่ม 75,900
ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)
อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (AUG-OCT 17)
  
เริ่ม 59,900
เที่ยวเกาะเวนิส (Venice) ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส 
สวิสเซอร์แลนด์ ฟินเว่อร์ 7 วัน 4 คืน (SEP-OCT 17)
  
เริ่ม 49,900
เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา ***พิชิต 2 เขา, ยอดเขาทิตลิส และ กรอนเนอร์แกรต*** ***เมนูพิเศษ,, Swiss Fondue จากเมืองแหล่งผลิต***
ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน (SEP-OCT 17)
  
เริ่ม 65,900
พิชิต 2 เขา  ยอดเขาจุงเฟราและ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต  นำท่านพิชิตเทือกเขาแอลป์ ณ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต  เยือนสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) ณ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น  ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส
HISO LOWPRICE ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน (JUN-NOV 17)
  
เริ่ม 15,799
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-ร้านผีชิว กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน –ร้านไข่มุก-วัดลามะ ร้านผ้าไหม-ถนนหวังฟูจิ่งจิ่ง ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนนั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า-ร้านบัวหิมะ
  เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (JUN-OCT 17)
  
เริ่ม 14,799
วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณถนนสไตล์อิตาลี-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านใบชา-ร้านผ้าไหม-พระราชวังฤดูร้อน ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก-ร้านนวดเท้า-ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านผีชิว-ตลาดรัสเซีย