โปรดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 3 วัน (APR-SEP17)
  
เริ่ม 11,900
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา  ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย  «  อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด  «  เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว  «  แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
โปรสุขใจ...รับปีไก่ เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน  3 วัน  (APR-SEP17)
  
เริ่ม 11,900
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม  « ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์   « สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน  « สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  «  ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย  «  อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำ «  เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4*  «  แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี
โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม  3  วัน (APR-SEP17)
  
เริ่ม 9,999
พรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์   «  สักการะ วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา  «  นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน  «  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต   «  ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย  สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  «  อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด  «  เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว  «  แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน เต็มอิ่ม 4 วัน (APR-OCT 17)
  
เริ่ม 12,900
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์     « สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ  « เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา พระอุปคุต  « สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน  « สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  « ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต  « อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็น  « เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด « แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี
อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน (APR-SEP17)
  
เริ่ม 18,900
«  ร่วมพิธีศัล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี   «  ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม  «  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์  «  ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม  «  ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว  «  ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก และ ชมเจดีย์หยก  «  เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน+พักมัณฑะเลย์ 1 คืน  «  แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี
ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม  3 วัน (APR-SEP17)
  
เริ่ม 13,900
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน  « สักการะ พระมหามัยมุณี« ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  « ชมทุ่งทะเลเจดีย์ « ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา  « ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม    « ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์  « เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ « แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี
ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน  (APR-SEP17)
  
เริ่ม 23,900
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี « สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง « สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี « ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม « ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ   « พระธาตุอินทร์แขวน« บินเข้าย่างกุ้ง บินออกทางมัณฑะเลย์ ไม่เหนื่อย เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+กุ้งเผา อิ่มอร่อยอย่างจุใจ  « แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน  (APR-SEP17)
  
เริ่ม 19,900
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี « ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง   « ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์  « ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม   « ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า  « ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ  « พิเศษ เมนูกุ้งเผา « แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน 4 วัน (APR-SEP17)
  
เริ่ม 20,900
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี« ชม สะพานไม้อูเบ็ง ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง   « ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์  « ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  « ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า  « ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ  « พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์  « แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี
พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ มิงกุน สกายน์ อังวะ  3 วัน  (APR-SEP17)
  
เริ่ม 12,900
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี  «  ชม สะพานไม้อูเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน  «  ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์  «  ชมพระราชวังมัณฑะเลย์  «  ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า  «  ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชม วัดกุโสดอ  «  ชมเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ  «  เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา  «  แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี