มาเลเซีย-เสิงคโปร์ 5วัน (APR-JUN 18)
  
เริ่ม 12,900
เดินทางสู่ รัฐปีนัง- เมือง จอร์จทาวน์ ชม วัดเค็ก ลก ซีหรือวัดเขาเต่า ปีนังฮิลล์ - ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา -ชมเมืองเก่า มะละกา-เดินทางสู่สิงคโปร์ถ่ยรููปกับเมอร์ไลอ้อน กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
DUO PLUS  MAL-SIN 4Days ( FEB - OCT 2018 )
  
เริ่ม 14,999
พักที่สิงคโปร์ 1 คืน   เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร)  บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์  ไม่ย้อนทาง   นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์  สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand  พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* เก็นติ้ง 1 คืน // ยะโฮว์ 1 คืน // สิงคโปร์ 1 คืน
SUPREME MALAYSIA 3D2N ( FEB-DEC 2018 )
  
เริ่ม 8,999
เที่ยวไฮไลท์มาเลเซีย  หาดใหญ่  ปีนัง  คาเมรอน ไฮแลนด์   เก็นติ้ง ไฮแลนด์  กัวลาลัมเปอร์  กรุงเทพฯ   พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3*  ปีนัง 1 คืน /คาเมร่อนไฮแลนด์ 1 คืน /  เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน
Hilight of Malaysia 4 Days ( FEB - OCT 2018 )
  
เริ่ม 12,999
เที่ยวไฮไลท์มาเลเซีย  หาดใหญ่  ปีนัง  คาเมรอน ไฮแลนด์   เก็นติ้ง ไฮแลนด์  กัวลาลัมเปอร์  กรุงเทพฯ