MACAU-Chill Chill 3D2N (JUN-SEP 17)
  
เริ่ม 4,555
ตลาดใต้ดินก๋กเป่ย –ดินเนอร์เป่าฮื้อ+ไวน์แดง ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่โถว่-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม   ร้านหยก-ดูโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน  ข้ามด่านจูไห่-เกาะมาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลโบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้สแควร์
มาเก๊า จูไห่ โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3 วัน 2 คืน (AUG-DEC 17)
  
เริ่ม 7,799
มาเก๊า...วัดเจ้าแม่กวนอิม นั่งกระเช้าสู่ป้อมเกีย มรดกโลก GUIA FORTRESS โบสถ์เซนต์พอล ผ่านชมองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล THE VENETIAN THE PARISIAN จูไห่...ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ผ่านชมถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล วัดผู่ถอ โชว์น้ำพุเต้นระบำ ลิ้มรสอาหารพิเศษ....เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน  (APR-SEP 17)
  
เริ่ม 7,900
สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ • ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ • พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน • ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! • ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า • ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า