ทัวร์มาเก๊า HAPPY Macau Zhuhai ขอพร ไหว้พระ 3D 2N(APR-WAY 18)
  
เริ่ม 8,888
 มาเก๊า / รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล / วัดอาม่า / โบสถ์เซนต์ปอล / จัตุรัสเซนาโด้ / ข้ามด่านจูไห่ (อาหารเย็นมื้อพิเศษ เมนูเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง) จูไห่ / รูปปั้นเจ้าแม่หวีหนี่ / ถนนคู่รัก / พระราชวังหยวนหมิง / วัดผู่โถ่ว / ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก, ร้านผ้าไหม / ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย (อาหารเย็นมื้อพิเศษ เมนูซีฟู๊ด) จูไห่ – มาเก๊า – คาสิโนแห่งใหญ่ เดอะ เวเนเชี่ยน คาสิโนแห่งใหญ่ เดอะ เวเนเชี่ยน, ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย, จัตุรัสเซนาโด้ เมนูซีฟู๊ด, เมนูเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง)
ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (APR-JUN18)
  
เริ่ม 8,899
ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์-วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล อิสระช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ เวเนเซี่ยน ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย และ ร้านขนมของฝาก เมนูพิเศษ !! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
ทัวร์มาเก๊า จูไห่  หหอไอเฟล The Parisian Hotel 3 วัน 2 คืน(JAN-JUN 18)
  
เริ่ม 6,900
สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่า  ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า หอไอเฟล ณ โรงแรม Parisian Hotel ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย  ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road  พระราชวังหยวนหมิง โชว์สุดอลังการ โชว์ Huang Jia Shen Dian Show  พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง