ทัวร์มาเก๊า จูไห่ Chimelong 3 วัน 2 คืน (NX)  (JAN-MAR 18)
  
เริ่ม 11,999
มาเก๊า...โบสถ์เซนต์พอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ การแสดงน้ำพุเต้นระบำ วัดเจ้าแม่กวนอิม-THE VENETIAN THE PARISIAN จูไห่...วัดผู่ถอ CHIME LONG OCEAN KINGDOM จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล ลิ้มรสอาหารพิเศษ....เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
ทัวร์มาเก๊า จูไห่  วัดผู่ถ่อ วัดอาม่า 3 วัน 2 คืน (NX) (JAN-MAR 18)
  
เริ่ม 6,899
ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่ วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์ วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลโบสถ์เซนต์ปอล อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-เวเนเซี่ยน
ทัวร์มาเก๊า จูไห่  MACAO CHILL CHILL วัน 2 คืน (JAN-MAR 18)
  
เริ่ม 7,777
ช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย – อาหารค่ำ เป่าฮื้อ ไวน์แดง ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – วัดผู่โถว่  ชมโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน  วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์พอล – เซนาโด้สแควร์  เดอะเวเนเซี่ยน  หรือ เวนิสมาเก๊า  โรงแรมครบวงจร  ใหญ่ที่สุดในเอเซีย
ทัวร์มาเก๊า จูไห่  หหอไอเฟล The Parisian Hotel 3 วัน 2 คืน(JAN-JUN 18)
  
เริ่ม 6,900
สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่า  ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า หอไอเฟล ณ โรงแรม Parisian Hotel ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย  ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road  พระราชวังหยวนหมิง โชว์สุดอลังการ โชว์ Huang Jia Shen Dian Show  พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง