ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (MAY-SEP 17)
  
เริ่ม 13,900
เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง -  น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง -  วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง
อุบลฯ-ช่องเม็ก-ปากเซ หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-วัดพู-ตาดผาส้วม   (MAY-SEP 17)
  
เริ่ม 8,900
อุบลราชธานีด่านช่องเม็ก(อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี)-ปากเซ-จำปาสัก  ปราสาทหินวัดพู อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย) น้ำตกตาดฟาน-ชนเผ่ากะตู้-น้ำตกผาส้วม-ปากเซ
ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน (MAY-SEP 17)
  
เริ่ม 11,900
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว  พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง  วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี น้ำตกตาดกวางสี  นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง  วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม ถนนข้าวเหนียว  พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
หนองคาย-ปากซัน-ทุ่งไหหิน-ถ้ำปิว-วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์ (MAY-SEP 17)
  
เริ่ม 18,900
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ท่านาแล้ง-วัดพระบาทโพนสัน  ปากกะดิ่ง-เมืองปากซัน-บ้านท่าสี-บ้านทาโทม-บ้านหลวง-เมืองคูน-วัดเพียวัด-วัดสีพรมเมืองแปก(โพนสะหวัน)แขวงเชียงขวาง ตลาดเช้าท้องถิ่น-มหัศจรรย์ทุ่งไหหิน 1-ทุ่งไหหิน 2-ถ้ำปิ่ว-ตลาดโพนสะหวัน ตลาดเช้าท้องถิ่น-โพนสะหวัน-บ้านหนองตั้ง-บ้านน้ำจัด-บ้านเวียงใหม่-สายแยก    พูคุน-เมืองกาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ล่องเรือแม่น้ำซอง ถ้ำจัง-วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์-หอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-ร้านสินค้า OTOP
หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์ 4 วัน(MAY-SEP 17)
  
เริ่ม 18,900
วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราช วังเก่า)-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา) ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง  ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี หลวงพระบาง-เชียงเงิน-กิ่วกะจำ-พูคูน-เชียงขวาง(โพนสะหวัน)-ทุ่งไหหิน 1 ตลาดเช้าท้องถิ่น-เมืองคูน-วัดเพียวัด-วัดสีพรม-ศูนย์หัตถกรรมบ้านนาวังอนุสาวรีย์ลาว-เวียดนาม-ตลาดโพนสะหวัน-เชียงขวาง
มรดกโลกหลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3 วัน (MAY-SEP 17)
  
เริ่ม 12,900
หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา)  ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านผานม-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางซี วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-ช้อปปิ้ง   -  พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์