ภูเก็ต -พระผุด -อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร – เกาะไข่  3วัน 2 คืน (เมย.-พค.61)
  
เริ่ม 10,900
พาทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปที่มีความสำคัญของจังหวัด  ภูเก็ตอีกองค์หนึ่งคือพระผุดที่วัดพระทอง-อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร-เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่นอก-ชมวิว แหลมพรหมเทพ-วัดไชยธาราราม เดิมชื่อ วัดฉลอง 
อุดร  หนองคาย  เวียงจันทน์ -วังเวียง 3วัน 2คืน (เมย-พค 61)
  
เริ่ม 11,999
นำท่านสู่เมืองเวียงจันทน์  เมืองวังเวียง – เขื่อนน้ำงึม  เวียงจันทน์ – ประตูชัย– พระธาตุหลวง – หอพระแก้ว SHOPPING ที่ร้านค้าปลอดภาษี
อุดรธานี คำชะโนด  สังคม เชียงคาน 3 วัน 3 คืน ( เม.ย.-มิ.ย. 61)
  
เริ่ม 8,600
ชมป่าคำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด -วัดพระธาตุบังพวน - วัดผาตากเสื้อ -วัดป่าภูก้อน- สักการะ พระพุทธบาทภูควายเงิน -วัดศรีคุณเมือง วัดเก่าแก่ศิลปะล้านนาและล้านช้างผสมผสานกันได้อย่างสวยงาม -ล่องเรือยามเย็นชมพระอาทิตย์อัสดง ณ ริมน้ำโขง ชมวิถีชีวิตสองฝากฝั่งโขง