ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6วัน 5คืน(  APR-MAY 18 )
  
เริ่ม 17,999
ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน • ชมความงาม “เทียนเหมินซาน” หรือ “ภูเขาประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) • พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk • เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
ทัวร์ฉงชิ่ง Chongqing ต๊ะ ต่อน หยอน 4 วัน 3 คืน (APR)
  
เริ่ม 19,899
ชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์นำท่าน โดยสารลิฟท์แก้วสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร ชมระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  ชมอุทยานเขานางฟ้า 
ทัวร์ลี่เจียง พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง 6 วัน 5 คืน(MAR-APR)
  
เริ่ม 21,799
ทัวร์ลี่เจียง พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ทัวร์คุนหมิง...วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน ทัวร์ต้าหลี่...เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ ทัวร์จงเตี้ยน...โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ทัวร์ลี่เจียง...เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) อุทยานน้ำหยก ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้ปลาแซลมอน
ทัวร์ซีอาน กองทัพทหารดินเผา ลั่วหยาง เจิ้งโจว 5 วัน 3 คืน(12-16 APR)
  
เริ่ม 28,999
ลั่วหยาง...ศาลเจ้ากวนอู ชมเทศกาลดอกโบตั๋น ซีอาน...จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่) กำแพงเมืองโบราณ ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน เจิ้งโจว...ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เกี๊ยวซีอาน, อาหารกวางตุ้ง
ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ชมดอกสาลี่ 6 วัน 5 คืน(MAR-APR)
  
เริ่ม 2,499
ทัวร์เฉิงตู...เมืองตันปา มีสมญาว่า “อาณาจักรพันป้อม” ทัวร์เฉิงตู อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาฉางผิงโกว (รวมรถอุทยาน) อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) เมืองตันปา หมู่บ้านทิเบตเจียจู ธารดอกสาลี่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน 
ทัวร์คุณธรรมทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู 6 วัน 5 คืน(APR-JUN)
  
เริ่ม 3,699
ทิเบต...สมญานามหลังคาโลก ทัวร์ทิเบต ลาซา ตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตลาดแปดเหลี่ยม นั่งรถไฟไป ดัมซุง ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ทัวร์เฉินตู ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
ทัวร์เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน(MAR-JUNE)
  
เริ่ม 1,899
เขาง้อไบ๊...นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโต ง้อไบ๊ วัดเป้ากั๋ว ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) องค์ผู่เสียนทรงช้าง เฉิงตู เมืองโบราณหวงหลงซีศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
ทัวร์จีน หลอผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด หม่าหลิงเหอ คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (JANUARY 18)
  
เริ่ม 20,799
หลอผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด น้ำตกเก้ามังกร เมืองซิงยี่ หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมขึ้นลิฟท์) ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย ภูเขาหมื่นยอด(รวมรถราง) คุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยน อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน วัดหยวนทง ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
ทัวร์จีนคุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง (JAN-MAR18)
  
เริ่ม 17,899
วัดเจ้าแม่กวนอิม-หมู่บ้านซีโจว เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) โชว์จางอี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-เมืองฉู่สง เขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่) อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน วัดหยวนทง
บ้านดินถู่โหลว ซัวเถา เซี่ยเหมิน เกาะเปียโน 6 วัน 5 คืน (FEB-MAR 18)
  
เริ่ม 23,999
หย่งติ้ง หมู่บ้านดินถู่โหลหย่งติ้ง เมืองจางโจ-ถนนย้อนยุคราชวงศ์หมิง–ชิง อาบน้ำแร่ เมืองแต้จิ๋ว ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว วัดไคหยวน เมืองซัวเถา เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เซี่ยเหมิน นั่งเรือสู่เกาะกู่ลั่งยี่ สวนซูจวงซาน-พิพิธภัณฑ์เปียโน ถนนคนเดิน หลงโถวลู่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ซีฟู้ด เสริฟ์พร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด,ไก่ และเป็ด แบบเจ,หอยเป่าฮื้อ,อาหารแต้จิ๋ว,อาหาร 18 อย่าง,อาหารสไตล์ซัวเถา,อาหารสไตล์กวางตุ้ง,อาหารสไตล์ฮกเกี้ยน