กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ  3 วัน (MAY-SEP 17)
  
เริ่ม 10,900
«  ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก   «  ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม  «  ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี  «  ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้  «  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ  «  นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม  «  อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม  «  แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
นครวัต-นครธม-โตนเลสาบ  3 วัน (รถ) (OCT-DEC 16)
  
เริ่ม 7,900
ปราสาทบันทายสรี-ผ่านชมปราสาทแปรรูป-  ปราสาทตาพรม-นครธม (ปราสาทบายน)–นครวัด- ชมโชว์ระบำอัปสร อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-โตนเลสาบ-ตลาดไนท์มาเก็ต
เที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน  (MAR 17)
  
เริ่ม 16,900
เสียมเรียบ-องค์เจ็กองค์จอม-พิพิธภัณฑ์สถานอังกอร์-โตนเลสาบ- โชว์นาฎศิลป์พื้นเมือง ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทนครวัด วัดทไม-ตลาดซาจ๊ะ-ศูนย์ฝึกอาชีพ Les Artisans d’Angkor-ศูนย์ทอผ้าไหมพื้นเมือง- บารายตะวันตก
เที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (FEB-JUN 17)
  
เริ่ม 13,900
เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม -  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - ล่องเรือโตนเลสาบ -  ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน -  ปราสาทตาพรหม - นครวัด Wat Thmey ทุ่งสังหาร - ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ -  บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม -  ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - เสียมเรียบ
กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (FEB-JUN 17)
  
เริ่ม 15,900
พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง -  ตลาดซาทะไม พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม -  ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน -  ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสียมเรียบ